Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spolupráce mezi mateřskou školou, základní školou a rodinou
Název práce v češtině: Spolupráce mezi mateřskou školou, základní školou a rodinou
Název v anglickém jazyce: Cooperation between kindergarten, primary school and family
Klíčová slova: mateřská škola, základní škola, rodina, spolupráce, příprava na základní školu, adaptace, akční výzkum
Klíčová slova anglicky: kindergarten, primaryschool, family, cooperation, preparing for primary school, adaptation, action research
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.12.2014
Datum zadání: 10.12.2014
Datum a čas obhajoby: 24.05.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude mít teoreticko-empirický charakter.

Cílem je analyzovat programy a formy spolupráce v sledovaném regionu Střední Čechy a posoudit, které z nich a za jakých podmínek se osvědčují jako funkční podpora zabezpečující adaptaci dítěte na základní školu.
Seznam odborné literatury
HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy.
MERTIN, V. a I. GELLEMOVÁ Psychologie pro učitelky mateřsko školy.
VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie.
BEDNÁŘOVÁ, J a ŠMARDOVÁ, V. Školní zralost.
KROPÁČKOVÁ, J. Budeme mít prvňáčka.
RABUŠICOVÁ,M. a K.ŠEĎOVÁ, K.TRNKOVÁ, V.ČIHÁČEK Škola a (versus) rodina.
KARGEROVÁ, J. a V. KREJČOVÁ Začít spolu.
HEJLOVÁ, H. a E.OPRAVILOVÁ, J. UHLÍŘOVÁ, N.BRAVENÁ Nahlížení do světa dětí.
PRAŽSKÁ SKUPINA ŠKOLNÍ ETNOGRAFIE Žák v měnících se podmínkách současné školy - 1.třída.
PRAŽSKÁ SKUPINA ŠKOLNÍ ETNOGRAFIE Psychický vývoj dítěte od 1. do 5.třídy.
PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogikcých jevů.
GAVORA, P. Pedagogická komunikace.
NELEŠOVSKÁ, A. Pedagogická komunikace.
Předběžná náplň práce
V teoretické části pojednat problematiku vstupu dítěte do školy, školní způsobilosti a školní úspěšnosti. V této souvislosti posoudit programy a formy spolupráce mezi základní a mateřskou školou bez účasti rodičů i s jejich účastí, které iniciuje základní škola. Analyzovat specifičnost komunikace se žáky a předškoláky a jejich rodiči v těchto programech.

V praktické části zpracovat případové studie spolupráce mezi jmenovanými subjekty a provést akční učitelský výzkum zaměřený na sledování a zefektivňování procesu spolupráce na škole, kde autorka působí jako učitelka.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK