Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stanovení katechinů a fenylpropanových kyselin ve vybraných doplňcích stravy
Název práce v češtině: Stanovení katechinů a fenylpropanových kyselin ve vybraných doplňcích stravy
Název v anglickém jazyce: The determination of catechins and phenylpropanoid acids in selected
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakognozie (16-16180)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Jan Martin, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.11.2014
Datum zadání: 10.12.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.12.2014
Datum a čas obhajoby: 23.04.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.03.2015
Datum proběhlé obhajoby: 23.04.2015
Oponenti: doc. RNDr. Jiřina Spilková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK