Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Léčebně rehabilitační postupy u jedinců s konstituční hypermobilitou a výběr vhodné sportovní aktivity
Název práce v češtině: Léčebně rehabilitační postupy u jedinců s konstituční hypermobilitou a výběr vhodné sportovní aktivity
Název v anglickém jazyce: Rehabilitation treatment of patients with constitutional hypermobility and selection of appropriate sport activity.
Klíčová slova: Hypermobilita, konstituční hypermobilita, hypermobilita a sport, rehabilitace
Klíčová slova anglicky: Hypermobility, generalized hypermobility, hypermobily and sport, rehabilitation
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: MUDr. Michal Procházka
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.12.2014
Datum zadání: 21.04.2015
Datum a čas obhajoby: 19.05.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:26.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2015
Oponenti: Mgr. Marie Vitujová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá problematikou konstituční hypermobility a hypermobilního syndromu. V úvodu popisuje jeho etiologii, patogenezi, klinické projevy a diagnostické metody. Speciální část představuje rehabilitační postupy a možnosti terapie u pacientů. V rámci rehabilitačního programu byly zařazeny tři doplňkové sportovní aktivity – pilates, lezení na umělé stěně a běh. Sportovní aktivity byly vybrány cíleně ke zvýšení svalové síly, koordinace a celkové tělesné kondice. Proband absolvoval terapii po dobu dvou měsíců ve frekvenci 1x týdně, sportovní aktivita probíhala po dobu dvou měsíců 2x týdně. Po skončení terapie pacient pociťoval úlevu od počátečních obtíží. Nedošlo k ovlivnění rozsahu pohybů v kloubech, pacient se ale naučil lepší koordinaci, správnému provádění některých pohybových stereotypů a zlepšilo se celkové držení těla.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Bachelor thesis deals with hypermobility and constitutional hypermobility syndrome. The introduction describes the etiology, pathogenesis, clinical manifestations and methods of diagnostics. Special part present rehabilitative procedures and therapy options for patients. Pratical part of the program includes three additional sports activities - pilates, wall climbing and running. Sports activities were chosen specifically to increase muscle strength, coordination and general condition. Proband was in therapy for two months in the frequency of 1x per week, sports activity took place over a period of two months, 2 times a week. After the therapy, the patient experienced relief from the initial difficulties. We did not manage to affect the range of motion in the joints, but the patient learned better coordination, proper implementation of movement stereotypes and improved overall posture.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK