Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
HG-AAS s atomizací v plazmovém výboji s dielektrickou bariérou: optimalizace metody a analytické aplikace
Název práce v češtině: HG-AAS s atomizací v plazmovém výboji s dielektrickou bariérou: optimalizace metody a analytické aplikace
Název v anglickém jazyce: HG-AAS with atomization in a dielectric barrier plasma discharge: method optimization and analytical applications
Klíčová slova: atomová absorpční spektrometrie s generováním hydridů, plazmový výboj s dielektrickou bariérou, atomizace
Klíčová slova anglicky: hydride generation atomic absorption spectrometry, dielectric barrier discharge, atomization
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Kratzer, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.12.2014
Datum zadání: 10.12.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:18.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2016
Oponenti: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Jiří Dědina, CSc., DSc.
RNDr. Václav Červený, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Tématem práce je optimalizace podmínek atomizace antimonu v novém plazmovém atomizátoru hydridotvorných prvků s dielektrickou bariérou a s detekcí pomocí atomové absorpční spektrometrie. Studován bude mechanismus atomizace, její účinnost a odolnost atomizátoru vůči interferencím.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Atomization conditions in a novel dielectric barrier discharge plasma atomizer will be optimized. Antimony will be used as a model hydride forming analyte and atomic absorption spectrometry as a detector. Atomization efficiency and mechanism will be studied and compared to the quartz atomizer. The interference extent will be investigated.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK