Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Advanced HDR image viewer
Název práce v češtině: Pokročilý prohlížeč HDR obrazů
Název v anglickém jazyce: Advanced HDR image viewer
Klíčová slova: HDR, EXR, prohlížeč obrázků, mapování tónů
Klíčová slova anglicky: HDR, EXR, image viewer, tone mapping
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Michal Wirth - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.05.2015
Datum zadání: 26.05.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.06.2015
Datum a čas obhajoby: 06.02.2017 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.01.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:04.01.2017
Datum proběhlé obhajoby: 06.02.2017
Oponenti: doc. Alexander Wilkie, Dr.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je navrhnout a implementovat prohlížeč obrazů s vysokým dynamickým rozsahem jasu (HDR) s pokročilými funkcemi jako jsou aritmetické operace s obrazy (sčítání, násobení, atd.), porovnávání, mapování tónů, dávková manipulace, atd. Důraz bude kladen na paměťovou a výpočetní efektivitu při manipulaci se sekvencemi obrazů ve vysokém rozlišení, stejně jako na přehlednost uživatelského rozhraní.
Seznam odborné literatury
Erik Reinhard et al. High Dynamic Range Imaging, Acquisition, Display, and Image-Based Lighting. Morgan Kaufmann; 2 edition (June 8, 2010).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK