Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Změny v metylaci DNA jako potenciální biomarkery v léčbě karcinomu močového měchýře
Název práce v češtině: Změny v metylaci DNA jako potenciální biomarkery v léčbě karcinomu močového měchýře
Název v anglickém jazyce: DNA Methylation Changes as Potential Biomarkers in the Treatment of Bladder Cancer
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chirurgie (15-440)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Jaroslav Pacovský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.12.2014
Datum zadání: 15.01.2015
Datum a čas obhajoby: 17.09.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:04.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2020
Oponenti: MUDr. Vladimír Študent
  doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.
 
 
Konzultanti: Mgr. Marcela Slavíčková, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK