Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj televizního média a jeho publika
Název práce v češtině: Vývoj televizního média a jeho publika
Název v anglickém jazyce: Tje evolution of television and its audience
Klíčová slova: televize, média, nová média, internet, digitalizace, globalizace, manipulace, sdělení, publikum, informace
Klíčová slova anglicky: television, media, new media, internet, digitalization, globalization, manipulation, announcement, audience, information
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Irena Řehořová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.12.2014
Datum zadání: 08.12.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:06.01.2017
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMMM4A10)
Oponenti: Mgr. Aleš Svoboda
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce bude věnována tématu nových médií, která se v současné době stávají dominantou mediálního světa a také neoddělitelnou součástí každodenního života. Cílem textu bude představit třídimenzionální model nových médií, vycházející ze strukturační teorie sociologa Anthonyho Gidense. Na základě tohoto modelu pak budeme zkoumat nová média jednak jako artefakt, užití a kontext tohoto užití. Zvláštní pozornost bude věnována problematie způsobů užití nových médií, zejména na příkladu sociálních sítí.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK