Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jakou image mají sídliště? Percepce kvality života na vybraných pražských sídlištích
Název práce v češtině: Jakou image mají sídliště? Percepce kvality života na vybraných pražských sídlištích
Název v anglickém jazyce: What image do the housing estates have? Perception of quality of life on selected Prague´s housing estates
Klíčová slova: sídliště; kvalita života; Praha; percepce; image místa
Klíčová slova anglicky: housing estate; quality of life; Prague; perception; image of the place
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jana Šiftová, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Barbora Dolejší - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.12.2014
Datum zadání: 08.12.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2016
Oponenti: doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
1. porovnání image sídlišť v postkomunistických zemích a zbytku Evropy, popř. USA apod.
2. přehled vývoje sidlištní výstavby v ČR a v Praze
3. diverzifikovaný obraz pražských sídlišť - na základě existujících šetření - sociologických, urbanistických
4. vlastní šetření - percepce sídliště obyvateli a lidmi od jinud, z jiných části města apod.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK