Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Celiakie - laboratorní diagnostika
Název práce v češtině: Celiakie - laboratorní diagnostika
Název v anglickém jazyce: Celiac disease - laboratory diagnosis
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Petr Jílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.12.2014
Datum zadání: 05.12.2014
Datum a čas obhajoby: 21.09.2016 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.09.2016
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2016
Oponenti: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úvod
Historie výskytu celiakie v ČR
Patogeneza, symptomy
Klinický průběh
Současné možnosti laboratorní diagnostiky
Léčba celiakie
Kazuistiky
Závěr
Seznam odborné literatury
Gibson, P. R., S. J. Shepherd and J. A. Tye-Din (2012). "For celiac disease, diagnosis is not enough."Clin Gastroenterol Hepatol10(8): 900-901.
Pelkowski, T. D. and A. J. Viera (2014). "Celiac disease: diagnosis and management."Am Fam Physician89(2): 99-105.
Pham, B. N., L. Musset, G. Chyderiotis, N. O. Olsson and N. Fabien (2014). "Celiac disease diagnosis: impact of guidelines on medical prescription in France."J Dig Dis15(8): 435-443.
Picarelli, A., R. Borghini, G. Donato, M. Di Tola, C. Boccabella, C. Isonne, M. Giordano, C. Di Cristofano, F. Romeo, G. Di Cioccio, A. Marcheggiano, V. Villanacci and A. Tiberti (2014). "Weaknesses of histological analysis in celiac disease diagnosis: new possible scenarios."Scand J Gastroenterol49(11): 1318-1324.
Sakly, W., A. Mankai, A. Ghdess, A. Achour, Y. Thabet and I. Ghedira (2012). "Performance of anti-deamidated gliadin peptides antibodies in celiac disease diagnosis."Clin Res Hepatol Gastroenterol36(6): 598-603.
Shirts, B. H., S. T. Bennett and B. R. Jackson (2013). "Using patients like my patient for clinical decision support: institution-specific probability of celiac disease diagnosis using simplified near-neighbor classification."J Gen Intern Med28(12): 1565-1572.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK