Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Lidský papillomavirus
Název práce v češtině: Lidský papillomavirus
Název v anglickém jazyce: Human papillomavirus
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Petr Jílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.12.2014
Datum zadání: 05.12.2014
Datum a čas obhajoby: 21.09.2016 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.09.2016
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2016
Oponenti: PharmDr. Jana Rathouská, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úvod, historie
Low risk infekce
- klinické projevy
- diagnostika
- terapie
- prevence
High risk infekce
- klinické projevy
- diagnostika
- terapie
- prevence
Kazuistiky
Závěr
Seznam odborné literatury
Dixit, R., C. Bhavsar and Y. S. Marfatia (2011). "Laboratory diagnosis of human papillomavirus virus infection in female genital tract."Indian J Sex Transm Dis32(1): 50-52.
Ikenberg, H. (2014). "Laboratory diagnosis of human papillomavirus infection."Curr Probl Dermatol45: 166-174.
Indinnimeo, M., G. d'Ettorre, A. Fiore, G. Ceccarelli, A. Ciardi, A. M. Degener, C. M. Moschella, L. Izzo, S. Izzo, G. Antonelli, I. D'Angeli and V. Vullo (2011). "Diagnosis of anal human papillomavirus infection: polymerase chain reaction or cytology?"Int J Infect Dis15(4): e232-235.
Liu, G., L. Yu, H. Song, R. Mi and Y. Chen (2014). "[Clinical value of human papillomavirus genotyping testing in the diagnosis of cervical intraepithelial neoplasia]."Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi49(6): 446-450.
Peixoto, A. P., G. S. Campos, L. B. Queiroz and S. I. Sardi (2011). "Asymptomatic oral human papillomavirus (HPV) infection in women with a histopathologic diagnosis of genital HPV."J Oral Sci53(4): 451-459.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK