Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
"Polˇská kríza" alebo Solidarnošč, Jaruzelski a Brežnev
Název práce v jazyce práce (slovenština): "Polˇská kríza" alebo Solidarnošč, Jaruzelski a Brežnev
Název práce v češtině: "Polˇská kríza" alebo Solidarnošč, Jaruzelski a Brežnev
Název v anglickém jazyce: "The Polish Crisis" or Solidarity, Jaruzelski and Brezhnev
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.06.2005
Datum zadání: 05.06.2005
Datum a čas obhajoby: 20.06.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2006
Oponenti: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK