Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Chemické složení vody z nenasycené zóny vybraných pískovcových výchozů
Název práce v češtině: Chemické složení vody z nenasycené zóny vybraných pískovcových výchozů
Název v anglickém jazyce: Chemical composition of water from the unsaturated zone of selected sandstone outcrops
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.12.2014
Datum zadání: 04.12.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2017
Oponenti: Mgr. Jiří Kamas, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK