Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Srážení solí v přípovrchové zóně pískovce a dalších porézních hornin a simulace transportu a výparu vody
Název práce v češtině: Srážení solí v přípovrchové zóně pískovce a dalších porézních hornin a simulace transportu a výparu vody
Název v anglickém jazyce: Salt precipitation in subsurface zone of sandstone and other porous rocks and simulation of water transport and evaporation
Klíčová slova: soli, loužené vzorky, voštiny, tafoni, kapilární vzlínání
Klíčová slova anglicky: salt, leachates, honeycombs, tafoni, capillary rise
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.12.2014
Datum zadání: 04.12.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:18.08.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:21.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2017
Oponenti: Mgr. Michal Filippi, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK