Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnání hydraulických vlastností kavernózně zvětralých hornin do tvarů tafoni a voštin
Název práce v češtině: Porovnání hydraulických vlastností kavernózně zvětralých hornin do tvarů tafoni a voštin
Název v anglickém jazyce: Comparison of hydraulic characteristics of cavernous weathering rocks forming tafoni and honeycombs
Klíčová slova: tafoni, voštiny, hydrofobní krusta, sací tlak, retenční křivka, kapilární nasákavost, hydraulická vodivost, difuze vodních par
Klíčová slova anglicky: tafoni, honeycombs, hydrophobic crust, suction pressure, retention curve, capillary water absorption, hydraulic conductivity, water vapour diffusion
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.12.2014
Datum zadání: 04.12.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2017
Oponenti: doc. Ing. Michal Sněhota, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK