Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Psaní jména a počáteční gramotnost u předškolních dětí
Název práce v češtině: Psaní jména a počáteční gramotnost u předškolních dětí
Název v anglickém jazyce: Name Writing and Early Literacy Skills in Preschool Children
Klíčová slova: psaní jména dítěte, jazykové a kognitivní předpoklady rozvoje čtení a psaní, psycholingvistický přístup, předškolní věk
Klíčová slova anglicky: child name writing, language and cognitive prerequisites of early reading and spelling , psycholinguistic approach, preschool age
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.12.2014
Datum zadání: 05.05.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: PhDr. Radka High, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK