Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Doprovodné složky živcové suroviny ložiska Krásno - Vysoký kámen: složení a vztah k hlavní užitkové složce suroviny
Název práce v češtině: Doprovodné složky živcové suroviny ložiska Krásno - Vysoký kámen: složení a vztah k hlavní užitkové složce suroviny
Název v anglickém jazyce: Additional components of feldspar deposit of Krásno Krásno - Vysoký Kámen: composition and relation to the feldspar material
Klíčová slova: mineralogie, albit, Krásno, minerály Nb-Ta, Li-slídy, apatit, keramická surovina, doprovodné složky
Klíčová slova anglicky: mineralogy, albit, Krásno, Nb-Ta minerals, Li-micas, apatite, ceramic material, additional components
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.12.2014
Datum zadání: 03.12.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:17.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:22.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2016
Oponenti: prof. RNDr. Miroslav Štemprok, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK