Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kinematika cervikothorakálního regionu páteře v kontextu celkového držení těla
Název práce v češtině: Kinematika cervikothorakálního regionu páteře v kontextu celkového držení těla
Název v anglickém jazyce: Kinematic of cervical thoracic spine in the context of whole body posture
Klíčová slova: kinematická analýza, elektromyografie, postura, páteř, hrudník, pánev
Klíčová slova anglicky: kinematic analysis, electromyography, posture, spine, thorax, pelvis
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.12.2014
Datum zadání: 02.12.2014
Datum a čas obhajoby: 04.05.2015 00:00
Místo konání obhajoby: UK FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:02.12.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:02.12.2014
Datum proběhlé obhajoby: 04.05.2015
Oponenti: PhDr. Eva Tlapáková, CSc.
  Mgr. David Ravnik, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
Cíl práce: Vyvinout objektivní model hodnocení celkového držení trupu a kvantifikace segmentálního spinálního pohybu v úrovni cervikothorakálního přechodu páteře. Pomocí 3D kinematické analýzy pohybu objektivizovat vliv specifického pohybu pletence pažního - zevní rotace a addukce paže - na celkové držení axiálního systému. Ověřit možnosti využití testovaného pohybu paže pro diagnostiku kvality držení těla či jako terapeutického prvku u osob s předsunutým držením hlavy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Aim: To develop the objective evaluation of the posture and the amount of the segmental spinal movement of cervical thoracic spine. To describe the relationship between the specific movement of arm – adduction and external humeral rotation - and the posture using 3D kinematic analysis. To objectify this tested movement as a diagnostic tool or a therapy for forward head posture.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK