Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Toxoplasma gondii a možnosti laboratorní diagnostiky
Název práce v češtině: Toxoplasma gondii a možnosti laboratorní diagnostiky
Název v anglickém jazyce: Toxoplasma gondii and options for laboratory diagnostics
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Barbora Voxová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.12.2014
Datum zadání: 02.12.2014
Datum a čas obhajoby: 21.09.2016 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2016
Oponenti: MVDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Ing. Petr Vaník
Zásady pro vypracování
Rešerže literárních pramenů
Zpracování teoretického úvodu
Sběr dat a zpracování laboratorních výsledků
Seznam odborné literatury
Pubmed
Odborná literatura u školitele a konzultanta
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK