Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Učebnice formou komiksu
Název práce v češtině: Učebnice formou komiksu
Název v anglickém jazyce: Learning book like a comics
Klíčová slova: komiks, učebnice, umění, znak, vzdělávání, ilustrace
Klíčová slova anglicky: comics, learning book, art, symbol, education, illustration
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.12.2014
Datum zadání: 02.12.2014
Datum a čas obhajoby: 13.01.2015 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R325A, 325A, posluchárna VV, 3. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:04.12.2014
Datum proběhlé obhajoby: 13.01.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka prozkoumá stávající učebnice vybraných předmětů a didaktické materiály a zmapuje, v jakých formách se v nich objevují obrazy s ohledem na komiks. Popíše, jakým slouží cílům, jak podávají učivo a jak souvisí s textem v učebnici. Vymezí rozdíl mezi ilustrací v učebnici a komiksem v učebnici. Bude se zabývat možnostmi zprostředkování vzdělávacího obsahu pomocí komiksu. Studentka zpracuje vlastní výukový materiál do formy komiksu, kterou otestuje na žácích základní školy. Zaměří se na možnosti komiksu zprostředkovat vzdělávací obsahy.
Seznam odborné literatury
ROUND, J.; MURRAY, CH.: Studies in Comics. Vol. 1, Nmb. 1, STIC Intelect journals: 2010, ISSN 2040-3232
MCCLAUD, S.: Jak rozumět komiksu. BB art, 2008 ISBN 978-80-7381-419-9
EISNER, W. (1996). Grafické a vizuální vyprávění příběhu. Tamarac, FL: Poorhouse Press. Tamarac, FL: chudobinec Press.
DAVILA, V. (ed.). (2004) How to draw graphic novels. (2004) Jak kreslit komiksy. New York: Scholastic . New York: Akademický.
MICHALOVIČ, P.; ZUSKA, V.: Znaky, obrazy a stíny slov. Úvod do (jedné) filosofie a sémiologie obrazů. Praha 2009 AMU ISBN: 978-80-7331-129-2
HENDL, J.: Kvalitativní výzkum. Portál 2008. ISBN 978-80-7367-485-4.
Předběžná náplň práce
Studentka prozkoumá stávající učebnice vybraných předmětů a zmapuje, v jakých formách se v nich objevují obrazy s ohledem na komiks. Popíše, jakým slouží cílům, jak podávají učivo a jak souvisí s textem v učebnici. Vymezí rozdíl mezi ilustrací a komiksem v učebnici. Bude se zabývat možnostmi zprostředkování vzdělávacího obsahu pomocí komiksu. Studentka zpracuje do formy komiksu učivo učebnice a tu otestuje na žácích základní školy (I. st. ZŠ). Testuje možnosti komiksu zprostředkovat vzdělávací obsahy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Student will find out in which way pictures appear in learning books for 1. grade of primary school. She will aims of it and how pictures show curriculum and how it all communicate with text. She will define differences between illustration and comics in learning book. Student will deal with opportunities of comics like educational tool. She will make a learning book via comics and test it with pupils of primary school. She will try to find out how comic can convey educational content.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK