Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Vzácné nádory urogenitálního traktu, jejich biologické chování, morfologie a cytogenetika
Název práce v češtině: Vzácné nádory urogenitálního traktu, jejich biologické chování, morfologie a cytogenetika
Název v anglickém jazyce: Uncommon tumors of urogenital tract, their biological behaviour, morphology and cytogenetics
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Šiklův ústav patologie (14-500)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.04.2014
Datum zadání: 02.12.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.12.2014
Datum a čas obhajoby: 19.09.2017 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2017
Oponenti: prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.
  doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK