Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sledování parametrů krevního obrazu při terapii pacientů s myelodysplastickým syndromem
Název práce v češtině: Sledování parametrů krevního obrazu při terapii pacientů s myelodysplastickým syndromem
Název v anglickém jazyce: Monitoring of blood counts parameters during the therapy in patients with myelodysplastic syndrome
Klíčová slova: krevní obraz, myelodysplastický syndrom, Sysmex XE-5000
Klíčová slova anglicky: blood count, myelodysplastic syndrome, Sysmex XE-5000
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ilona Fátorová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.12.2014
Datum zadání: 05.04.2016
Datum a čas obhajoby: 21.09.2016 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2016
Oponenti: RNDr. Filip Vrbacký, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Ivana Malíková
Zásady pro vypracování
Rešrže literárních pramenů
Definice myelodysplastického syndromu (MDS)
Terapie MDS (imunomodulační terapie - lenalidomid)
Popis dysplastických změn krevního obrazu při MDS
Sběr dat a zpracování výsledků
Vyhodnocení výsledků, jejich interpretace a závěry s využitím teoretických a praktických znalostí dané problematiky.
Seznam odborné literatury
Odborná literatura dopor. školitelem
Internetové zdroje (PubMed...)
Předběžná náplň práce
Chrakteristika sledovaného souboru nemocných, odběr vzorků, zpracování vzorků na analyzátoru Sysmex XE-5000, vyhodnocení naměřených hodnot.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Characteristics of the reference group of patients, blood collection, sample processing on the analyzer Sysmex XE-5000, evaluation of the measured values.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK