Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jazyk dívčích časopisů
Název práce v češtině: Jazyk dívčích časopisů
Název v anglickém jazyce: Language of teenage girl magazines
Klíčová slova: jazyk, čeština, morfologie, stylistika, časopisy
Klíčová slova anglicky: language, Czech, morphology, stylistics, magazines
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Modul jazyků a literatury (24-KO)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Stanislava Boušková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.11.2014
Datum zadání: 14.05.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.05.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Lily Císařovská
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato bakalářská práce se v prvé řadě věnuje českému jazyku. Práce nabízí souhrnný pohled na hlavní vlastnosti, funkce a především na současnou podobu českého jazyka. Zabývá se proto nejdůležitějšími změnami, jimž je soudobá čeština vystavována, přičemž za hlavního činitele těchto jazykových proměn považuje anglický jazyk. Tato současná podoba českého jazyka je zkoumána na základě studia jazyka dívčích časopisů, čímž se práce snaží především poukázat na dnešní podobu jazyka mladých lidí. Cílem práce je zejména upozornit na to, v jaké situaci se současná čeština právě nachází.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK