Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza příjmení v Chrástu (u Plzně): geografické aspekty
Název práce v češtině: Analýza příjmení v Chrástu (u Plzně): geografické aspekty
Název v anglickém jazyce: Analysis of surnames in Chrást (near Plzeň): geographical aspects
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.11.2014
Datum zadání: 29.11.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2015
Oponenti: RNDr. Jiří Hasman, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK