Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komparace sociální pomoci nestátní neziskové organizace a státu a jejich rolí při poskytování této pomoci
Název práce v češtině: Komparace sociální pomoci nestátní neziskové organizace a státu a jejich rolí při poskytování této pomoci
Název v anglickém jazyce: Comparison of social assistance of non-profit organization and state and their roles in providing this assistance
Klíčová slova: marketing, strategie, reklama, propagace, neziskový sektor, nadační fond Dobrý anděl
Klíčová slova anglicky: marketing, strategy, advertising, promotion, nonprofit sector, endowment fund Good Angel
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.11.2014
Datum zadání: 29.11.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.04.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá marketingovými strategiemi a propagací nadačního fondu Dobrý anděl. Práce bude obsahovat představení nadačního fondu (a to jeho české i slovenské verze), vymezení klíčových pojmů a popis marketingových strategií typických pro neziskový sektor.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis deals with marketing strategies and campaigns of endowment fund Good Angel. The thesis will include an introduction of endowment fund (its Czech and Slovak version), definition of key concepts and description of marketing strategies for nonprofit organizations.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK