Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Possible applications of polymeric nitric oxide donors in treatment of murine experimental tumors
Název práce v češtině: Možnosti využití polymerních donorů oxidu dusnatého pro léčbu myších experimentálních nádorů
Název v anglickém jazyce: Possible applications of polymeric nitric oxide donors in treatment of murine experimental tumors
Klíčová slova: N-(2-hydroxypropyl)methakrylamid, HPMA, cílená léčba nádorů, polymerní systémy transportu léčiv, EPR efekt, solidní tumor, organické nitráty, oxid dusnatý, donory oxidu dusnatého
Klíčová slova anglicky: N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide, HPMA, Targeted Tumor Therapy, Polymer Drug Delivery Systems, EPR Effect, Solid Tumor, Organic Nitrates, Nitric Oxide, Nitric Oxide Donors
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: RNDr. Milada Šírová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.11.2014
Datum zadání: 19.01.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2016
Oponenti: doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK