Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti využití školních pokusů k rozvoji přírodovědné gramotnosti a pregramotnosti v preprimárním a primárním vzdělávání
Název práce v češtině: Možnosti využití školních pokusů k rozvoji přírodovědné gramotnosti a pregramotnosti v preprimárním a primárním vzdělávání
Název v anglickém jazyce: Possibilities of the Use of School Experiments for Scientific Literacy and Pre-Literacy at Pre-Primary and Primary Education
Klíčová slova: přírodovědná gramotnost, přírodovědná pregramotnost, školní experiment
Klíčová slova anglicky: Scientific Literacy, scientific Pre-Literacy, School Experiment
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.11.2014
Datum zadání: 27.11.2014
Datum a čas obhajoby: 16.01.2018 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R201, 201, seminární místnost chemie, 2. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:07.12.2017
Datum proběhlé obhajoby: 16.01.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
Zásady pro vypracování
Studentka zmapuje povědomí učitelů a studentů učitelství mateřské školy a 1. stupně základní školy o přírodovědné gramotnosti. Dále se zaměří na jejich postoje k školním experimentů a možnosti jejich rozšíření na uvedených stupních vzdělávání. Součástí práce je i ověření vybraných pokusů s žáky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK