Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Optimalizace metod pro stanovení aktivace receptoru CD44
Název práce v češtině: Optimalizace metod pro stanovení aktivace receptoru CD44
Název v anglickém jazyce: Optimalisation of methods for determination of CD44 receptor activation
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ivana Němečková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.11.2014
Datum zadání: 16.03.2016
Datum a čas obhajoby: 02.06.2016 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2016
Oponenti: RNDr. Klára Konečná, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Kristina Nešporová
Zásady pro vypracování
1. Rešerše odborné literatury
2. Praktické provedení daných úkolů
3. Zhodnocení výsledků
4. Diskuse
Seznam odborné literatury
Okamoto I, Kawano Y, Murakami D, Sasayama T, Araki N, Miki T, Wong AJ, Saya H. Proteolytic release of CD44 intracellular domain and its role in the CD44 signaling pathway. J Cell Biol. 2001 Nov 26;155(5):755-62.
Thorne RF, Legg JW, Isacke CM. The role of the CD44 transmembrane and cytoplasmic domains in co-ordinating adhesive and signalling events. J Cell Sci. 2004 Jan 26;117(Pt 3):373-80.
Legg JW, Lewis CA, Parsons M, Ng T, Isacke CM. A novel PKC-regulated mechanism controls CD44 ezrin association and directional cell motility. Nat Cell Biol. 2002 Jun;4(6):399-407.
Odborné články z databáze PubMed
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK