Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role Labouristické strany v procesu Devoluce ve Skotsku mezi roky 1964 a 1997
Název práce v češtině: Role Labouristické strany v procesu Devoluce ve Skotsku mezi
roky 1964 a 1997
Název v anglickém jazyce: The Labour Party's Role in the Devolution in Scotland Between 1964 and 1997
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.06.2005
Datum zadání: 05.06.2005
Datum a čas obhajoby: 19.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2006
Oponenti: Mgr. Jan Váška, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK