Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Klonování a příprava plasmidů pro reportérový esej lidské GPX7
Název práce v češtině: Klonování a příprava plasmidů pro reportérový esej lidské GPX7
Název v anglickém jazyce: Constuction of plasmids for human GPX7 gene reporter assay
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.11.2014
Datum zadání: 25.02.2016
Datum a čas obhajoby: 20.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2016
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2016
Oponenti: RNDr. Bc. Eva Novotná, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Experimentální práce na KBV.
Literární rešerže, seznámení se s metodikou, vlastní experimentální práce, zpracování a vyhodnocení výsledků, sepsání diplomové práce.
Seznam odborné literatury
Dle výsledků literární rešerže.
Předběžná náplň práce
Experimentální práce (PCR-amplifikace části lidské GPX7, přečištění, ligace do vektoru, transformace, namnožení a izolace plasmidu, ověření sekvenací, Pfu mutageneze cílové oblasti).
Ověření získaných plasmidů a mutantů sekvenací.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK