Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cultural Diversity and its Protection in International Law
Název práce v češtině: Kulturní rozmanitost a její ochrana v mezinárodním právu
Název v anglickém jazyce: Cultural Diversity and its Protection in International Law
Klíčová slova: Kulturní rozmanitost, mezinárodní organizace, UNESCO
Klíčová slova anglicky: Cultural diversity, International organizations, UNESCO
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Martin Faix, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.11.2014
Datum zadání: 08.12.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.01.2016
Datum a čas obhajoby: 27.01.2016 11:15
Místo konání obhajoby: PF UK, místnost č. 217
Datum odevzdání elektronické podoby:10.12.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:10.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2016
Oponenti: prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se bude zabývat kulturní rozmanitostí a její ochranou v mezinárodním právu. Věnovat by se měla konkrétním mezinárodním úmluvám a činnostem vybraných mezinárodních organizací, které se zaměřují na ochranu a podporu rozmanitosti kulturních projevů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis will concentrate on the cultural diversity and its protection in international law. It will explore specific international treaties and efforts by selected international organisations that focus on the protection and promotion of diversity of cultural expressions.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK