Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jedovaté rostliny ve výuce biologie na SŠ
Název práce v češtině: Jedovaté rostliny ve výuce biologie na SŠ
Název v anglickém jazyce: Toxic plants in teaching of biology at secondary schools
Klíčová slova: jedovaté rostliny, botanická zahrada, exkurze, pracovní listy, testování znalostí
Klíčová slova anglicky: toxic plants, botanical garden, field trips , worksheets, knowledge testing
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.11.2014
Datum zadání: 26.11.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2016
Oponenti: RNDr. Irena Chlebounová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Návrh pracovních listů pro BZ Na Slupi pro výuku jedovatých rostlin na SŠ.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK