Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Koordinační vlastnosti ethylfosfonového derivátu TACN
Název práce v češtině: Koordinační vlastnosti ethylfosfonového derivátu TACN
Název v anglickém jazyce: Coordination properties of TACN ethylphosphonic derivative
Klíčová slova: komplexy, makrocyklické ligandy, termodynamická stabilita, potenciometrie
Klíčová slova anglicky: complexes, macrocyclic ligands, thermodynamic stability, potentiometry
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra anorganické chemie (31-240)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.11.2014
Datum zadání: 26.11.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:13.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2016
Oponenti: RNDr. Jiří Schulz, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK