Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jazzová sekce a její proměna v instituci kulturní opozice
Název práce v češtině: Jazzová sekce a její proměna v instituci kulturní opozice
Název v anglickém jazyce: Jazz section and its transformation in an institution of cultural oppostion
Klíčová slova: Disent opozice kultura jazzová sekce
Klíčová slova anglicky: disent opposition culture jazz section
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Historická sociologie (24-HS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Nicolas Maslowski, DEA, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.11.2014
Datum zadání: 26.11.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:07.01.2016
Datum proběhlé obhajoby: 04.02.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK