Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pojetí jazyka a stylu u M. Cornelia Frontona (překlad a komentář vybraných pasáží)
Název práce v češtině: Pojetí jazyka a stylu u M. Cornelia Frontona (překlad a komentář vybraných pasáží)
Název v anglickém jazyce: Conception of language and style by M. Cornelius Fronto (translation and commentary)
Klíčová slova: Fronto, jazyk, styl, překlad, druhá sofistika, římská literatura, 2. století po Kr.
Klíčová slova anglicky: Fronto, language, style, translation, Second Sophistic, Roman literature, 2nd century AD
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Bažil, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.11.2014
Datum zadání: 26.11.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.05.2015
Datum a čas obhajoby: 07.09.2016 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. doc. PhDr. Bohumila Mouchová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
První část bude věnována syntetickému přehledu Frontonových názorů na jazyk a styl na základě sekundární literatury i vlastní četby Frontonových dopisů a fragmentů řečí. Jádrem práce bude druhá část, překlad pasáží ilustrujících jak Frontonovy názory, tak i jeho vlastní stylistické strategie. Překlad bude doprovázet jednak stručný úvod, reflektující problematiku překladu důležitých pojmů a jevů, jednak komentář ve formě poznámek.
Seznam odborné literatury
M. Cornelii Frontonis epistulae, ed. Michael P. J. van den Hout, Leipzig : Teubner, 1988.
The correspondance of Marcus Cornelius Fronto : with Marcus Aurelius Antoninus, Lucius Verus, Antoninus Pius, and various friends, ed. C. R. Haines , 2 volumes, Cambridge (Mass.) : Harvard university press ; London : Heinemann, 1919-1920.
Hout, Michael P.J. van den, A commentary on the letters of M. Cornelius Fronto, Leiden : Brill, 1999.
Astarita, Maria Laura, Frontone oratore, Catania : Centro di studi sull'antico cristianesimo, Università di Catania, 1997.
Brock, M. Dorothy, Studies in Fronto and his age : with an appendix on african latinity illustrated by selections from the corrispondence of Fronto - New York [etc.] : Cambridge University Press, 2011 (1911).
Kasulke, Christoph Tobias, Fronto, Marc Aurel und kein Konflikt zwischen Rhetorik und Philosophie im 2. Jh. n. Chr., München 2005.
Pennacini, Adriano, La funzione dell'arcaismo e del neologismo nelle teorie della prosa da Cornificio a Frontone, Torino : Giappichelli, 1974.
Portalupi, Felicita, Frontone, Gellio, Apuleio : ricerca stilistica, Torino : Giappichelli, 1974.
Soverini, Paolo, Tra retorica e politica in età imperiale : studi su Plinio il Giovane, Frontone e la Historia Augusta, Bologna : CLUEB, 1988.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK