Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Povaha a rozsah principu non-refoulement
Název práce v češtině: Povaha a rozsah principu non-refoulement
Název v anglickém jazyce: The nature and scope of the non-refoulement principle
Klíčová slova: Non-refoulement, povaha, rozsah
Klíčová slova anglicky: Non-refoulement, nature, scope
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.11.2014
Datum zadání: 08.12.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.04.2016
Datum a čas obhajoby: 27.04.2016 15:00
Místo konání obhajoby: PF UK, místnost č. 219
Datum odevzdání elektronické podoby:11.03.2016
Datum proběhlé obhajoby: 27.04.2016
Oponenti: prof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce pojednává o stěžejním principu mezinárodního uprchlického práva, jímž je princip non-refoulement. Prostřednictvím tohoto principu jsou oprávněné osoby chráněny před navrácením do země jejich původu, kde jim hrozí nebezpečí vyjmenované v jednotlivých dokumentech. Účelem této práce je vymezení a analýza povahy, rozsahu a obsahu tohoto principu v jednotlivých mezinárodních a regionálních dokumentech a jejich následné porovnání.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis deals with the key principle of international refugee law which is the principle of non-refoulement. Thanks to this principle, entitled persons are protected from being returned to their country of origin where they would be in danger on the grounds listed in particular documents. The aim of my thesis is to define and analyze the nature, scope and content of this principle in particular international and regional documents and their subsequent comparison.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK