Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odstupné a jiné kompenzace v pracovněprávních vztazích
Název práce v češtině: Odstupné a jiné kompenzace v pracovněprávních vztazích
Název v anglickém jazyce: Redundancy payment and other forms of compensation in employment
Klíčová slova: skončení pracovního poměru, odstupné, kompenzace
Klíčová slova anglicky: termination of employment, redundancy payment, compensation
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.11.2014
Datum zadání: 26.11.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.09.2016
Datum a čas obhajoby: 26.09.2016 16:15
Místo konání obhajoby: místnost č. 228, II. patro v budově PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:08.07.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:08.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2016
Oponenti: doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK