Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava a studium vrstev sulfidu molybdeničitého
Název práce v češtině: Příprava a studium vrstev sulfidu molybdeničitého
Název v anglickém jazyce: Preparation and study of molybdenum disulfide layers
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra anorganické chemie (31-240)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ing. Martin Kalbáč, Ph.D., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.11.2014
Datum zadání: 26.11.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:20.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2017
Oponenti: doc. RNDr. Daniel Nižňanský, Dr.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Náplní práce bude příprava a charakterizace malého počtu vrstev MoS2 a sandwichových heterostruktur na bázi grafenu. Studium bude prováděno zejména s využitím optické mikroskopie, mikroskopie atomárních sil a Ramanovy spektroskopie. Zvláštní pozornost bude věnována změnám v Ramanových a fotoluminiscenčních spektrech v závislosti na vloženém elektrickém napětí na vzorek.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK