Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Od rekonstrukce obličeje podle lebky k identifikaci jedince : požadavky, principy, problémy
Název práce v češtině: Od rekonstrukce obličeje podle lebky k identifikaci jedince : požadavky, principy, problémy
Název v anglickém jazyce: From the facial reconstruction based on the skull to the identification of the individual: demands, principles, problems
Klíčová slova: identifikace obličeje, rekonstrukce obličeje, Manchesterská metoda, přesnost, percepce obličeje
Klíčová slova anglicky: facial identification, facial reconstruction, Manchester method, accuracy, face perception
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.11.2014
Datum zadání: 08.12.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:14.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2015
Oponenti: RNDr. Vladimír Blažek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK