Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Modified nucleosides derived from pyrimido[4,5-b]indole
Název práce v češtině: Modifikované nukleosidové deriváty pyrimido[4,5-b]indolu
Název v anglickém jazyce: Modified nucleosides derived from pyrimido[4,5-b]indole
Klíčová slova: nukleosidy, heterocykly
Klíčová slova anglicky: nucleosides, heterocycles
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra organické chemie (31-270)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Michal Hocek, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.11.2014
Datum zadání: 25.11.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:10.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2016
Oponenti: doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Synthesis of sugar-modified nucleosides derives from pyrimido[4,5-b]indole heterocycle.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK