Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Historie veltruského zámku
Název práce v češtině: Historie veltruského zámku
Název v anglickém jazyce: History of the Veltrusy House
Klíčová slova: šlechta, baroko, rod Chotků, anglický park, povodeň
Klíčová slova anglicky: nobility, baroque, Chotek Family, English landscape garden, flood
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.11.2014
Datum zadání: 24.11.2014
Datum a čas obhajoby: 12.09.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R207C, 207C, KOVF, místnost pro obhajoby
Datum odevzdání elektronické podoby:14.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem studie je zachycení nejdůležitějších etap vývoje zámku Veltrusy za roku Chotků se zvláštním zřetelem k později blíže vymezeným časovým obdobím.
Seznam odborné literatury
ROŽOVSKÝ, Miroslav: Státní zámek Veltrusy. Praha 1980.
CERMAN, Ivo. Chotkové. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2008.
PTÁČEK, Josef. Toulky zámeckými parky Čech a Moravy. Praha : Knihcentrum, 1997.
RACEK, Jan. Veltruský zámecký areál, místo kratochvíle a zábavy. In Vlastivědný sborník Kralupska. Kralupy n. Vlt. : Městské muzeum, 1994.
ŠPECINGER, Otakar. Veltrusy- perla dolního Povltaví. Praha : Tiskárna Libertas, 2003.
ŠPECINGER, Otakar. Chotkovské Veltrusy. In Vlastivědný sborník Kralupska. Kralupy n. Vlt. : Městské muzeum, 2000.
TYWONIAK, Jiří. Ústřední správa chotkovských velkostatků a její archiv.  In: Sborník archivních prací. Praha : Archivní správa Ministerstva vnitra ČR 23, č. 1, 1973.
Zprávy památkové péče:
CERMAN, Ivo, Patriotický park Veltrusy: každodenní život a myšlenkové poselství. ZPP 2013/73, č. 4.
HÁJKOVÁ Eva, Státní zámek Veltrusy. ZPP 2005/65, č. 4. 
HÁJKOVÁ Eva, Zámek Veltrusy a povodeň 2002. ZPP 2008/68, č. 1. 
KŘÍŽOVÁ Květa, Nová studie o zámku Veltrusy (rec.). ZPP 1999/59, č. 6. 
LIPSKÁ Vladimíra, Restaurování textilních tapet ze zámku Veltrusy. ZPP 2005/65, č. 2. 
LUKÁŠOVÁ Eva, Zámek Veltrusy – historický interiér jako neobyčejná cesta do minulosti. Ke koncepci zpřístupnění historických interiérů chotkovského zámku ve Veltrusích. ZPP 2008/68, č. 1.  
MARTINCOVÁ Dagmar, Nástin problematiky restaurování na státním zámku Veltrusy. ZPP 2008/68, č. 1. 
RIEGER Zdeněk, Zámek Veltrusy – problematika statického zajištění a obnovy po povodni v srpnu 2002. ZPP 2008/68, č. 1. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK