Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reaction intermediates in homogeneous gold catalysis
Název práce v češtině: Reakční intermediáty v homogenní zlatné katalýze
Název v anglickém jazyce: Reaction intermediates in homogeneous gold catalysis
Klíčová slova: zlatná katalýza, reakční intermediáty, elektrosprejová ionizace, hmotnostní spektrometrie
Klíčová slova anglicky: gold catalysis, reaction intermediates, electrospray ionization, mass spectrometry
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra organické chemie (31-270)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Jana Roithová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.11.2014
Datum zadání: 28.01.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:29.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2016
Oponenti: PharmDr. Eliška Matoušová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK