Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Logopedická intervence u dětí se speciálními potřebami v mateřských školách
Název práce v češtině: Logopedická intervence u dětí se speciálními potřebami v mateřských školách
Název v anglickém jazyce: Speech therapy and intervention of children with special needs in nursery schools
Klíčová slova: dítě v mateřské škole, speciální potřeby, vývoj řeči, výslovnost, narušená komunikační schopnost, logopedická intervence
Klíčová slova anglicky: child in nursery school, special needs, speech development, articulation, communication disorders, speech therapy and intervention
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.11.2014
Datum zadání: 24.11.2014
Datum a čas obhajoby: 24.05.2016 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Petr Kopečný, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK