Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelská péče o pacienta s astma bronchiale na jednotce ARO
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče o pacienta s astma bronchiale na jednotce ARO
Název v anglickém jazyce: Nursing care of patient with asthma bronchiale at Anasthesiology and resuscitation Department
Klíčová slova: ošetřovatelská péče, astma bronchiale
Klíčová slova anglicky: nursing care, astma bronchiale
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petra Sedlářová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.11.2014
Datum zadání: 24.11.2014
Datum a čas obhajoby: 24.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2015
Oponenti: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK