Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Epidemiologické a klinické aspekty potravinové alergie
Název práce v češtině: Epidemiologické a klinické aspekty potravinové alergie
Název v anglickém jazyce: Epidemiological and Clinical Aspects of Food Allergy
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav imunologie a alergologie (14-520)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.04.2014
Datum zadání: 21.11.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.11.2014
Datum a čas obhajoby: 15.06.2021 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2021
Oponenti: MUDr. Irena Krčmová, CSc.
  doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK