Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Oddlužení podnikatele v insolvenčním řízení
Název práce v češtině: Oddlužení podnikatele v insolvenčním řízení
Název v anglickém jazyce: Discharge from Debts of an Entrepreneur in the Insolvency
proceeding
Klíčová slova: Oddlužení, podnikatel, závod
Klíčová slova anglicky: discharge of debts, entrepreneur, company
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Tomáš Pohl
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.11.2014
Datum zadání: 21.11.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.11.2014
Datum a čas obhajoby: 25.04.2017 09:30
Místo konání obhajoby: PF UK m. 229
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 25.04.2017
Oponenti: doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK