Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dvojí poetika autorského divadla: Semafor a Studio Ypsilon
Název práce v češtině: Dvojí poetika autorského divadla: Semafor a Studio Ypsilon
Název v anglickém jazyce: Two poetics of author´s theatre: Semafor and Studio Ypsilon
Klíčová slova: divadla malých forem, autorské divadlo, divadlo Semafor, Studio Ypsilon, Jiří Suchý, Jan Schmid, dramatický text, poetika
Klíčová slova anglicky: small scene theatre, author’s theatre, theatre Semafor, Studio Ypsilon, Jiří Suchý, Jan Schmid, drama, dramatic text, poetics
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jiří Smrčka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.11.2014
Datum zadání: 21.11.2014
Datum a čas obhajoby: 07.09.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:01.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Ina Palacká
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Stanovení výzkumého problému (formulace výzkumé otázky).
2) Studium primárních textů, zmapování a analýza odborné literatury.
3) Návrh struktury (osnovy) práce.
4) Zpracování jednotlivých kapitol a finalizace práce.
Seznam odborné literatury
Janoušek, Pavel a kol.: Dějiny české literatury 1945 - 1989
Just, Vladimír: Proměny malých scén
Just, Vladimír: Mýtus Semafor? In: Divadelní revue 1999, č 4.
Just, Vladimír: Divadlo v totalitním systému
Kolář, Jan: Jak to bylo v Semaforu
Huvar, Michal: Suchý – písničkář a básník
Hořínek, Zdeněk: Jan Schmid
Hořínek, Zdeněk: Divadlo mezi modernou a postmodernou
Dvořák, J. – Etlík, J. – Nuska, B. a kol.: Jan Schmid. Režisér, principál, tvůrce slohu
Schmidt, Jan: Třináct vůní
Suchý, Jiří: Encyklopedie Jiřího Suchého 9 - 15
dále recezce, články, memoáry, dostupné audiovizuální záznamy, materiály knihovny Divadelního ústavu
Předběžná náplň práce
Cílem práce je vymezit svébytnou poetiku dvou předních divadel tzv. malých forem - Semaforu a Studia Ypsilon. Na základě analýzy shod a odlišností v autorské práci vůdčích osobností obou divadel – Jiřího Suchého a Jana Schmida – zjistit, jakým originálním způsobem se tyto autorské postupy odrážejí v poetice každého divadla a formují jeho repertoár. Východiskem práce je analýza charakteristických a relevantních textů a jejich recepce (nějčastěji již jako uvedených inscenací). Součástí je práce s odbornou literaturou, tedy analýza, jakým způsobem se dostupná odborná literatura tomuto problému věnuje.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK