Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pneumatologie v pojetí T.C. Odena. Představení a srovnání s pneumatologiemi ve čtyřech dogmatikách současných angloamerických theologů
Název práce v češtině: Pneumatologie v pojetí T.C. Odena. Představení a srovnání s pneumatologiemi ve čtyřech dogmatikách současných angloamerických theologů
Název v anglickém jazyce: T.C. Oden´s Concept of Pneumatology. Its Presentation and its Comparison with Pneumatologies in four Dogmatics of the Contemporary Angloamerican Theologians
Klíčová slova: evangelická teologie 20./21. století angloamerická theologie systematická theologie dogmatika pneumatologie Duch svatý Thomas C. Oden
Klíčová slova anglicky: Protestant Theology of the 20th /21th Century Anglo-American Theology Systematic Theology Dogmatics Pneumatology The Holy Spirit Thomas C. Oden
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra systematické teologie (27-SYST)
Vedoucí / školitel: prof. Jan Štefan, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.11.2014
Datum zadání: 21.11.2014
Datum a čas obhajoby: 17.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2015
Oponenti: doc. Dr. Petr Macek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Komparativní přístup.
Seznam odborné literatury
ODEN, Thomas, C. *Life in the Spirit*:* a Systematic Theology: Volume 3.*
San Francisco: HarperCollins, 1992. xi, 548 s.

BRAATEN, Carl, E., JENSON, Robert, W. (eds.). *Christian Dogmatics. Volume
2*. Philadelphia: Fortress, 1984. xviii, 621 s.

GUTHRIE, Shirley C. *Christian Doctrine. *2. revidované vyd. Louisville:
Westminster John Knox Press, 1994. xiv, 434 s.

WAINWRIGHT, Geoffrey. *Doxology: the Praise of God in Worship, Doctrine and
Life: a Systematic Theology. *New York: Oxford University Press, 1984. vii,
609 s.

GARRETT, James, L. *Systematic Theology: Biblical, Historical and
Evangelical. Volume 2. *Grand Rapids: William E. Eerdmans, 1995. 872 s.
Předběžná náplň práce
Krátké představení autora a jeho programu postmoderní theologické paleoorthodoxie.
Pojednání o pneumatologii v regulérní dogmatice T.C.Odena a její srovnání s pneumatologiemi v regulérních dogmatikách R.W. Jensona (lut.), S.C. Guthrieho (ref.), G. Wainwrighta (metod.) a J.L. Garretta (evangelik.): shody a rozdíly ve výběru a rozvržení pneumatologické látky, místa a role pneumatologie v celku systematické theologie, autorit (SZ, NZ, církevní otcové, reformátoři, theologové 19. a 20. století, pneumatologické monografie), způsobu traktování (argumentace, polemiky), závislosti na konfesijní příslušnosti.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK