Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cytogenetická a molekulárně biologická charakteristika astrocytárních nádorů
Název práce v češtině: Cytogenetická a molekulárně biologická charakteristika astrocytárních nádorů
Název v anglickém jazyce: Cytogenetic and molecular characterization of astrocytic tumors
Klíčová slova: astrocytární nádory, anaplastický astrocytom, difúzní astrocytom, pilocytický astrocytom, glioblastom, cytogenetické a molekulárně biologické metody
Klíčová slova anglicky: astrocytic tumours, anaplastic astrocytoma, diffuse astrocytoma, pilocytic astrocytoma, glioblastoma, cytogenetic and molecular biological methods
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: MUDr. Aleš Vícha, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.11.2014
Datum zadání: 21.11.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2015
Oponenti: Mgr. Jakub Gemperle, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK