Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnání axiomatických systémů geometrie u Euklida a Hilberta z hlediska didaktiky matematiky
Název práce v češtině: Porovnání axiomatických systémů geometrie u Euklida a Hilberta z hlediska didaktiky matematiky
Název v anglickém jazyce: Comparison of Euclid's and Hilbert's Axiomatic Systems of Geometry from the Didactic Viewpoint
Klíčová slova: Euklides, Hilbert, axiomatická metóda
Klíčová slova anglicky: Euclid, Hilbert, axiomatic method
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.11.2014
Datum zadání: 26.11.2014
Datum a čas obhajoby: 19.05.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R318, 318, matematika, 3. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Marie Holíková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student porovná axiomatické budování geometrie u Euklida a Hilberta z pohledu didaktiky matematiky.
Seznam odborné literatury
Heath, T.: The thirteen books of Euclid's Elements
Dedekind, R.: Stetigkeit und irrazionale Zahlen
Hilbert, D.: Grundlagen der Geometrie
Hadamard, J.: Lessons in Geometry.
Předběžná náplň práce
Student se obeznámí s kritikou Euklidových Základů z moderního hlediska (spojitost, uspořádání, ...)
Provede analýzu základních mezer v Euklidově axiomatice jak jsou diskutovány v literatuře.
Porovná "chybné" důkazy u Euklida s moderníma důkazy u Hilberta a Hadamarda.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The student will study the criticisms of Euclid's Elements from the modern viewpoint axioms of continuity, axioms of order, ...)
He will analyze the basic gaps in the Euclidean system of axioms which were discussed in the literature.
He will compare the "false proofs" given by Euclid, with the modern ones given by Hilbert and Hadamard.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK