Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Josef Aleš-Lyžec (1862–1927): Životopisná freska
Název práce v češtině: Josef Aleš-Lyžec (1862–1927): Životopisná freska
Název v anglickém jazyce: Josef Aleš-Lyžec (1862–1927): Biographical fresco
Klíčová slova: Klíčová slova: Josef Aleš-Lyžec, biografie, lyžařská turistika v českých zemích.
Klíčová slova anglicky: Keywords: Josef Aleš-Lyžec, biography, ski tourism in the Czech lands.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.11.2014
Datum zadání: 19.11.2014
Datum a čas obhajoby: 11.09.2017 08:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R130, 130, 1. patro, vlevo, zadní chodba za mříží
Datum odevzdání elektronické podoby:14.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
ANOTACE:

Diplomová práce pojednává o životě a činnosti Josefa Alše-Lyžce, člena slavného Alšovského rodu, pedagoga, překladatele, kreslíře, propagátora lyžařské turistiky a krásy českých hor. Je vypracovaná na základě studia pramenů a odborné literatury.

STRUKTURA:

Pozapomenutý člen slavného Alšovského rodu
Otec Josefa Váchala
Renesanční muž mnoha zájmů
Propagátor lyžařské turistiky a krásy českých hor

PRAMENY:

Literární archiv PNP, fond: Aleš-Lyžec Josef

LITERATURA:

ALEŠ-LYŽEC, Josef. Obrazy horské zimní krásy. Praha: Grosman a Svoboda, 1909.
BAJEROVÁ, Marie. Milovník krásy – Josef Šimon Aleš-Lyžec. In: Písecká čítanka: Díl 2. Písek: Okresní knihovna, 1981.
BENEŠ, Luděk. Lyžec – milovník kopců a umělec: Nezapomenutelný zvěstovatel krás našeho kraje. In: Pojizerské listy, roč. 66, čís. 39. Turnov: Luboš Klikar, 1992.
BÍLEK, Karol. Josef Aleš-Lyžec (1862 – 1927): Písemná pozůstalost. Praha: Literární archiv PNP, 1978.
KLÍNKOVÁ, Hana. Zasuté obrazy Josefa Alše-Lyžce. In: Tvar, roč. 9, čís. 6. Praha: Klub přátel Tvaru, 1998.
OLIČ, Jiří. …nejlépe tlačiti vlastní káru sám: Život Josefa Váchala. Praha: Paseka, 1993.
SVOBODOVÁ-ALŠOVÁ, Maryna. U nás doma. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy (SNDK), 1957.
TOMAN, Jan. Rod píseckých a mirotických Alšů. České Budějovice: Růže, 1974.
VÁCHAL, Josef. Paměti Josefa Váchala – dřevorytce. Praha: Prostor, 1995.
VÁCHAL, Josef. Pepíček od Alšů: O mém mládí v Písku. In: Písecká čítanka: Díl 2. Písek: Okresní knihovna, 1981.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK